Herroepingsrecht

Verzakingsrecht of herroepingsrecht voor consumenten
Bedenktijd voor particuliere aankopen op afstand

Hieronder vindt u algemene informatie mbt het herroepingsrecht. Daar u op deze site enkel en alleen gepersonaliseerde items aankoopt, is het herroepingsrecht niet van toepassing van bestellingen op deze site.

Het herroepingsrecht is enkel alleen van toepassing voor verkoop op afstand van producten voor particulier gebruik aan een consument.  Een consument is ieder natuurlijk persoon of een rechtspersoon die een product aankoopt enkel en alleen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
Het verzakingsrecht kan dus nooit worden ingeroepen voor producten die worden aangekocht voor beroepsdoeleinden.   Gepersonaliseerde of bedrukte producten en elk product dat volgens specifieke richtlijnen van de consument werd vervaardigd (bedrukte tenten – op maat gefabriceerde tenten) komen nooit in aanmerking voor dit verzakingsrecht.

Elke consument heeft het recht om van een aankoop af te zien binnen een termijn van 14 kalenderdagen berekend vanaf de dag volgend op de levering van de goederen en dit zonder betaling van een extra boete en zonder opgave van een motief.

U dient partyspace.eu hiervan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen en het artikel binnen de termijn van 14 kalenderdagen terug te bezorgen op ons postadres.   Enkel goederen in een perfecte staat, dit betekent in de originele en onbeschadigde verpakking, ongebruikt en compleet met alle onderdelen, zullen worden aanvaard.   De goederen dienen klaar te zijn voor herverkoop.  Alle kosten van het retour sturen, alsook de daaraan verbonden risico’s zijn volledig ten laste van de klant.  Niet gefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen.

Na controle van de ontvangen goederen, wordt het ontvangen bedrag min de kosten van de verzending, terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument hiervoor uitdrukkelijk een andere terugbetaling heeft gevraagd.   Stortingen via overschrijvingen zullen binnen de 30 dagen na de herroeping worden uitgevoerd.
Naar homepage

 
Uw browser is niet meer up to date, hierdoor werken sommige functies van deze site niet in uw browser. Wij raden u aan een nieuwere versie te gebruiken Klik hier